DRAYTEK , 24 LAN PORTS, 6XSFP, VLAN TAG, ACL, IPV6 (Vigor Switch G2260)

2309,00

Opis

DrayTek VigorSwitch G2260 to zarzdzalny switch warstwy 2. bdcy idealnym rozwizaniem umoliwiajcym rozszerzenie instniejcej sieci Gigabit.Dostpne porty:porty 1-20: Gigabit Ethernetporty 21-24: konfigurowalne – Gigabit Ethernet lub SFPporty 25-26: SFP (podczenie moduu mini GBIC)Zastosowanie protokou 802.1x oraz funkcjonalnoci IP MAC Binding umoliwia kontrolowanie dostpu do sieci na podstawie uwierzytelnienia uytkownika.Vigor switch umoliwia filtrowanie pakietów przychodzcych poprzez utworzenie listy dostpu np. port TCP.Funkcjonalno VLAN switcha. oferuje korzyci zarówno w sferze wydajnoci. jak i bezpieczestwa. Dziki VigorSwitch mona utworzy wiele grup VLAN. a co za tym idzie odizolowa ruch pomidzy uytkownikami. w ten sposób zapewnia si zarówno wiksze bezpieczestwo. jak i ograniczenie rozsyania zbdnego ruchu w sieci.Wsparcie VLAN umoliwia stosowanie zawansowanych technik. jak:VLANy portowe – separacja portów switchaVLANy tagowane (802.1Q) – identyfikacja na podstawie VIDVigorSwitch uywa zarówno staych jak i dynamicznych metod zapewnieniajcych przesyanie danych na wysokim poziomie. Stae metody wykorzystuj limitowanie pasma download/upload dla konkretnych portów po przkeroczeniu ustawionego progu. Dynamiczne metody opieraj si na mechanizmach QoS.Limitowanie pasma:dla danych przychodzcych istnieje moliwo zdefiniowania progu dla caego ruchu oraz progu dla kontroli ruchuBroadcast/Multicastdla danych wychodzcych istnieje moliwo zdefiniwania progu dla caego ruchuQoS dla portów switcha obejmuje moliwo przypisania domylnego priorytetu portu. listy QCL (QoS Control List) oraz priorytetu uytkownika.obsuga protokou IPv6wykrywanie i blokowanie ptliwsparcie IGMP Snooping i IGMP Proxy dla grup multicastmoliwo ustawienia maksymalnego rozmiaru pakietu obsugiwanego przez switch (1518 bajtów – 9600 bajtów)GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) dla dynamicznego utrzymywania informacji VLANSTP/RSTP/MSTP umoliwiajcy uniknicie ptliPort Trunking dla logicznego czenia portów w celu osignicie wikszych prdkoci przesyania danychinterfejs WUI (konfigurator WWW)kilka poziomów administrowaniaPort Mirror umoliwia monitorowanie ruchu poprzez kopiowanie danych z wybranych portów do zdefiniowanego portuSingle IP pozwala na czenie kilku switchy w grup w celu atwiejszego zarzdzaniaAlarm e-mail. SMS oraz Trap(SNMP)Tabela zawierajca ostatnie wpisy logProsty licznik danych oraz szczegóowy licznik danych dla kadego z portów switcha

Switche i huby

iphone 13 polnoc, sony led kd-65xd7505baep, pro wireless, rachmistrz cena, kingston sa400s37240g

yyyyy