Czym jest Service Desk?

Service Desk to termin, który odnosi się do centralnego miejsca, w którym zbierane, przetwarzane i rozwiązywane są zgłoszenia związane z problemami technicznymi. Terminy helpdesk, help desk IT, service desk i servicedesk są używane wymiennie, ale w praktyce Service Desk jest bardziej zorientowany na rozwiązania biznesowe, podczas gdy helpdesk IT skupia się na rozwiązaniach technicznych. Service …